one life to live
hey :-) i'm susanna. i'm 16 and i'm from finland. you're beautiful.